Fédération de Vo Co Truyen Vietnam de France.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lão Hổ Thượng Sơn

E-mail Print

translate by  Master Mai and Mr Paul Man Bui Quan

Lão Hổ Thượng Sơn

Poem :

-Đoạn 1: Bạch hổ khởi động
Sequence 1: The white tiger goes out from its den
Bái tổ lão hổ thượng sơn
The salute of the ancestors from lão hổ thượng sơn

1 - Chấp thủ khai mã
Opening in horse position
2 -Song thủ phá cước
Double fists destroy the kick
3 - Đồng tử dâng quả
The child presents the offerings
4 - Lưỡng thủ khai môn
The two hands open the door

-Đoạn 2: Đại bàng triển dực
Sequence 2: The eagle spreads its wings
5 - Đơn tọa phục hổ
The tiger lurks
6 - Hữu thủ yểm tâm
The right uppercut hits the heart
7 - Hồi đàu thoái tọa
Moving back and holding down
8 - Nhất cước phá đao
The kick removes the saber

-Đoạn 3: Hồi mã đả hổ
Sequence 3: Go back into the arena
9 - Nhất quyền đả khứ
The punch attacks at the back
10 - Lao hổ vồ mồi
The old tiger catches its prey
11 - Trửu phong đả bồi
Dig additionally with the elbow
12 - Song đao phạt mộc
The two sabers bring down the tree

-Đoạn 4: Hoành thân tọa thủ
Sequence 4: Defend itself in every direction
13 - Song phi cước khứ
The jumped kick to the back
14 - Long quyền đả khứ
The “dragon” fist strikes at the back
15 - Tả hữu đả diện
Left, right attack from both sides
16 - Cuồng phong tróc nã
The pursuit of the tornado

-Đoạn 5: Thối tọa hữu biên
Sequence 5: Moving back sat on the right side
17 - Tả thủ phá cước
The left guard blocks the kick
18 - Hoành thân phục hổ
The tiger lurks
19 - Hữu thủ yểm tâm
The right uppercut hits the heart
20 - Ngũ phong đả diện
Pike-like attacks from both sides

-Đoạn 6: Thối tọa tả biên
Sequence 6: Moving back sat on the left side
21 - Hữu cước tảo địa
Sweep the ground with the right foot
22 - Đơn tạo phục hổ
The tiger lurks
23 - Tả thủ yểm tâm
The left uppercut hits the heart
24 - Ngũ phong đả diện
Pike-like attacks from both sides

-Đoạn 7: Hoành thân đoạt ngọc
Sequence 7: Take away the jade pearl
25 - Tả cước tảo địa
Sweep the ground with the left foot
26 - Đơn tọa phục hổ
The tiger lurks
27 - Hữu thủ yểm tâm
The right uppercut hits the heart
28 - Lưỡng thủ vạn năng
???

-Đoạn 8: Âm dương nhất bộ
Sequence 8: Moving in yin-yang position
29 - Đơn tọa phục hổ
The tiger lurks
30 - Tả thủ yểm tâm
The right uppercut hits the heart
31 - Long quyền đoạt nhãn
The “dragon” fist stings the eye
32 - Lưỡng thủ tả cước
Double hit with the hand on the left kick

-Đoạn 9: Thanh sư xuất động
Sequence 9: The honorable Master comes out from his retreat
33 - Hoành thân thối tọa
Sit at the back again
34 - Hữu thủ yểm tâm
The right uppercut hits the heart
35 - Long quyền đoạt nhãn
The “dragon” fist stings the eye
36 - Lưỡng thủ hữu cước
Double hit with the hand on the right kick

-Đoạn 10: Tàng hoa đơn tọa
Sequence 10: About the end of the story
37 - Tướng quân bạt kiếm
The general draws its sword
38 - Bái tổ-Thâu mã
Salute of the ancestors and come back in position

Lao ho

Lao ho

Lao ho

Lao ho

You are here: Technical specifications Quy định Lão Hổ Thượng Sơn