Fédération de Vo Co Truyen Vietnam de France.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tứ Linh Đao

E-mail Print

translate by  Master Mai and Mr Paul Man Bui Quan

Tứ Linh Đao

Poem :

1 - Hướng đông chấp thủ nghiêm chào
To the East, joined hands, salute
2 - Chụm về tay phải cầm đao loan liền
Joined feet, right hand grabs the saber, make turn
3 - Lui chân, tay kéo lên trên
Moving back, hand up
4 - Chém qua trái phải, vớt liền một phen
Sabre left right, sabre up and front
5 - Nghiêng về, rùa núp lá sen
Bend behind, the turtle hides under the lotus leaf
6 - Chém ngang phát cỏ, bay lên phượng hoàng
Clear of brushwood, take off like a phoenix
7 - Ðở đâm hình dạng kỳ lân
Block and sting like a unicorn picture
8 - Chéo chân chém dưới, buớc lên chẻ dầu
Cross the legs, sabre down, moving forward, chop the head
9 - Hướng Tây nào khác gì đâu
All quiet on the Western front
10 - Hướng Nam xoay vớt bay lên phượng hoàng
Turn to South and moving forward like a phoenix
11 - Ðở trên chém dưới hai lần
Block up and sabre down two times
12 - Ðao dâng ngang mặt, bay sau nhảy chòm
Sabre in front of the face, sidestep to the back
13 - Chém liền hai ngọn dưới trên
Cut fast, two times, up and down
14 - Hướng Bắc như thử, xoay tròn tứ môn
Same thing to North, turn to the four doors
15 - Tung mình cá vượt Vũ Môn
Bounding jump like a fish cross the “Vũ Môn”
16 - Tọa địa hổ giáng, phi long theo liền
Crawling on the ground like a tiger, followed by the fly of the dragon
17 - Trở về bái tổ tiếp liên
Going back to the salute of the ancestors
18 - Chụm chân tai chổ, Tứ Linh hết bài
Joined feet on the stop, Tứ Linh end of the lesson

tu_linh_dao

tu_linh_dao

tu_linh_dao

You are here: Technical specifications Quy định Tứ Linh Đao